Skip to main content

Ulla Drabæk

Certificeret Psykoterapeut

Sammen arbejder vi på at du finder nye handlemuligheder, der skaber en større balance og glæde i livet.

Uddannelse

 • 2001: Certificeret psykoterapeut og familieterapeut fra SIF.
  www.sif-udd.dk
  Uddannelsen er 4-årig, er en overbygning på relevant grunduddannelse af mindst 3 års varighed, og lever op til de fælleseuropæiske krav for psykoterapeuter.

 • 2004: Choktraume-terapeut fra Bodynamic
  www.bodynamic.dk

 • 2005: Afsluttet 3-årigt Marte Meo forløb

 • 2007: 1-årigt kognitiv terapeutisk uddannelsesforløb

 • 2015: 1-årig neuroaffektiv psykoterapeutisk efteruddannelse v. Susan Hart og Marianne Bentzen

 • 2023: Afsluttet 3-årig efteruddannelse i Relationel Traumeterapi ved Merete Brantbjerg.

Løbende supervision & selvudvikling

 • 2019 – : Fortløbende supervisionsgruppe v/Merethe Brandbjerg

 • 2013 – : Fortløbende kurser og retræter ved Madhurima Rigtrug

 • 2010 – 2017 : Supervision og forddybelsesgruppe ved Marianne Bentzen, Jens Erik Rissom, Neel Fasting, Helen Gamborg og Madhurima Rigtrup.

 • Fortløbende individuel supervision gennem 20 år.

 • “Energigruppe” gennem 5 år hos Mette Knudsen

Mindre kurser indenfor bl.a. følgende områder

 • 2018: Psykomotorik – nærvær og resonans. Merete Brandtbjerg.

 • 2017: Arousal tilstande og følelser. Merete Brandtbjerg.

 • 2016: EFT Parterapi. EFT står for EmotionsFokuseret Terapi for par, og handler om hvordan man knytter bånd, og hvad der skaber forandring i terapi. Jette Simon.

 • 2009: PREP-leder. PREP står for Praktiske Redskaber til Engagerede Parforhold. Center for familieudvikling.

 • Løbende fra 2004: Parterapi og sexologi, Børne- og unge-terapi, Skam, Værdighed og samhørighed, Relation i terapi, Sorg og tab, Traumer, Døende og pårørende, Sekundær traumatisering, Mindfulness, Medmenneskelighed og medfølelse i praksis, Psykiatri, Supervision.

Anden erfaring

 • Har siden 2009 afholdt PREP-kurser i Roskilde og København.

 • Arbejdet på familiecenter i Greve og Albertslund med familieproblematikker, 2000 – 2007.

 • Konsulentbistand og supervision af forskellige faggrupper (sundhedsplejere, sagsbehandlere, lærere og pædagoger)

 • Terapi med tolk for flygtninge og indvandrere.

 • Familieterapi i etniske minoritetsfamilier.

 • Gruppe-terapi for mødre med særlige problemetikker.

 • Undervisning og supervision af pædagoger i daginstitutioner.

 • Børn- og Unge-grupper i Børns Vilkår omkring sorg og tab ved dødsfald, skilsmisse.

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening, 2011 – 2013.

 • Arrangeret kurser og efteruddannelser i Dansk Psykoterapeutforening fra 2008 – 2015, formand forudvalget fra 2011 – 2015.

MINE ANMELDELSER

 • Jeg har over en længere periode haft samtaler med Ulla Drabæk, og det kan varmt anbefales. Da jeg havde det aller værst af stress, hjælp hun mig med at genfinde mig selv og ikke mindst min trivsel. Det var et spændende, trygt og udviklende forløb, hvor Ulla altid virkede lyttende, nysgerrig og omsorgsfuld. Jeg har kun positive oplevelser, og vil på det varmeste anbefale hende til andre. Så der er ingen tvivl om, at jeg gir hende fem stjerner. – Dorte Fabiansson Haue

 • Ulla har været en fantastisk hjælp for mig, gennem sorg, sværer relationer og lavt selvværd.
  Jeg har fået et helt nyt liv. Jeg blev anbefalet Ulla fra andre, der var meget glade for at konsulterer hende. Kan nu også varmt anbefale Ulla til andre, fantastisk at have mødt hende. – Susanne Nybo

 • Det var en stor hjælp, at have Ulla med på råd i familien. Ulla havde forståelse for de reaktioner vores børn havde og kunne identificere områder, hvor vi som forældre kunne handle anderledes. Vi fik gode redskaber til at kommunikere bedre med vores børn og hinanden, ligesom vi fik hjælp til nærmere at definere os selv i forældrerollen. Efter vi fulgte Ullas råd har, vi fået et meget gladere og lykkeligere familieliv. Det kan varmt anbefales. – Anders Vindberg

 • Gennem adskillige år har jeg i perioder fået stor hjælp hos Ulla.

  – Ulla er virkelig god til at lytte, så jeg i hver session har følt mig mødt og set så meget i mit problem og i sammenhængen, at jeg bliver motiveret for – og tror på det nyttige i at arbejde videre og dybere.
  – hun mestrer både at lytte til min situation og mine vanskeligheder med indlevelse og forståelse – og dernæst bringer hun det hørte ind i en almen-menneskelig sammenhæng, hvor jeg enkelt får et brugbart indblik i grundlæggende mekanismer i mig selv eller i mit forhold og kommunikation med én, to eller flere centrale personer i mit liv.
  – hun er god til på sit whiteboard at tegne enkle forklarende skitser, der viser de omtalte mekanismer.
  – hun er god til at holde samtalens fokus lige på det væsentlige og det enkle, som jeg konkret kan arbejde videre med,
  – hun er god til at hjælpe med at gøre mine problemer mere konkrete og begribelige og sammen med mig koge dem ’ned’ til det egentlige. Hun kommer med gode eksempel-beskrivelser.
  – hun har adskillige terapeutiske teknikker og råd til læsning, som jeg og min partner har arbejdet videre med på egen hånd.
  – hun har stor erfaring med individuel terapi, livskriser, tilsyneladende uløselige konflikter, og tilsyneladende uforenelige forskelle mellem mennesker.
  – hun tager noter efter hver session og støtter op næste gang, så temaer og tråde bliver fulgt, uddybet og færdiggjort.

  Særligt under par-sessioner:
  – hun er god til – helt upartisk i forhold til mig og min partner – at se nye, alternative indfaldsvinkler, faktorer og momenter og til at nævne dette på et velvalgt tidspunkt og med indbliks-givende enkle forklaringer og skitser. – Kim Beckman

 • Ulla har hjulpet min familie, både mit barn og samspil med os forældre, med parterapi som forhindrede en separation og mig selv med barndomstraumer. Med sin professionalisme, omsorg og hjertevarme forstår Ulla at pejle sig ind på netop de essentielle punkter, som man ikke selv kan sætte ord på. Ulla er dybt professionel og jeg forundres til stadighed, hvordan hun formår via en samtale at tegne billeder og har analyseret til punkt og prikke en konklusion på tavlen, som kan bruges som værktøj til at komme videre. Jeg bliver hver gang mødt med en empati, ro, smil og en kæmpe omsorg, som er helt unik og jeg kan varmt anbefale Ulla til alle, som mangler hjælp til både store og små udfordringer i livet. Ulla, du er simpelthen en gave♡ – Anonym

 • Har af to omgange haft forløb hos Ulla. År tilbage pga. skilsmisse og fornyligt pga. stress. Hvorfor skal du give dig selv den gave at vælge Ulla? Her møder du en livserfaren kvinde der skaber rum af tillid meget hurtigt, hvilket bevirkede at min fasttømret facade hurtigt forsvandt – uden at det var farligt:) Her sidder ikke bare en top professionel kvinde, du mærker mennesket og varmen bag og grin og glæde bliver også en del af forløbet. Her møder du ikke “hvad synes du selv?” men har du et konkret problemstilling du ikke selv kan finde løsningen på/ ved hvordan du konkret skal håndtere, giver Ulla gerne forslag, hvilket kan være en befrielse, når du føler at du står i L… til halsen. Ullas teoretiske og praktiske erfaring er så stor, at hun bogstavlig talt kan tegne og fortælle hvorfor du reagerer/ har det som du har det, hvilket bevirker at du føler dig normal og tingene bliver trukket ned på et anden niveau. Når du har rykket dig og ikke selv får øje på det eller giver dig selv kredit for det bliver du fejret, hvilket har stor betydning for din respekt for dig selv. Ingen tvivl om at du selvfølgelig selv skal tage ansvar for din udvikling og derved afvikling af gamle mønstre, men i dette er Ulla en livline, guld og et lille mirakel. – Grete Olin

 • Tusind, tusind tak for al din hjælp Ulla! Du er et helt fantastisk menneske og terapeut, og jeg kan varmt anbefale et samtaleforløb hos dig. Til jer, der læser anmeldelserne: Jeg har oplevet Ulla som usædvanligt empatisk, varm og indlevende. Jeg har for nyligt afsluttet et forløb hos hende, hvor jeg har arbejdet med ting i mit liv som jeg bare blev ved med at bøvle med og som jeg gerne ville slippe af med. Det var mange gange svært at sætte ord på mine udfordringer, men Ulla har med sin helt unikke lytten og spørgen hjulpet mig helt ind til kernen af problemet – til en bedre forståelse af mig selv. Men det allermest værdifulde har været at få nye strategier til at håndtere situationer, som var svære for mig, og endda helt at få opløst et traume, som viste sig at ligge til grund for mine udfordringer. Jeg føler faktisk jeg både har fået et nyt liv og nye muligheder i min professionelle karriere, fordi jeg nu tør kaste mig ud i opgaver og situationer, som jeg før ikke havde modet til. Jeg har haft en oplevelse af, at Ulla meget blidt har skubbet mig i den rigtige retning, og hvis det ikke rigtig rykkede i en periode, var hun god til at justere vores samtaler, så jeg følte jeg blev rykket til en helt ny dimension. Jeg har indtryk af, at Ulla har rigtig mange teknikker, dyb viden og stor erfaring at trække på, og så har hun ovenikøbet den gave, at hun kan tilpasse sin tilgang til lige præcis den person og den situation hun sidder overfor. Jeg har følt mig så tryg i hele forløbet, og jeg vil helt klart vende tilbage, hvis jeg har behov for en genopfriskning – Karina Kyhne

 • Stort tak til Ulla som med sin professionalisme, varme og omsorg skaber “a safe place” for mine 2 voksne døtre og mig. Sammen med Ulla får vi sat ord på svære følelser, vi får en forståelse for hinandens måde at reagere på og vi får værktøjer for livet. Vi går med smil ind til vores aftaler vel vidende, at nu skal der arbejdes og går derfra stærkere og klogere. Det er med stor taknemmelighed til Ulla, at jeg nu ser mine døtre tale med hinanden og være sammen. Jeg er nu selv i et individuelt forløb hos Ulla og vil varmt anbefale Ulla til andre når følelseslivet har brug for omsorg. – Ann Carina Fugl Nielsen

 • Ulla har hjulpet mig meget med min eksamensangst, som jeg havde store problemer med i gymnasiet. Igennem mit forløb hos Ulla, oplevede en kæmpe forandring i min måde at håndtere stressende situationer på, og dette har jeg kunne tage med mig videre på universitetet. Jeg kan varmt anbefale Ulla til andre som oplever at deres eksamensangst står i vejen for deres præstation. – Nathalie Ravn Karlsen

 • Ulla du har reddet mit/vores liv. Som par var vi kommet ned af en vej, hvor der ikke var rart at være. Vi var ved en skillevej, enten skulle vi gøre noget ved vores forhold eller gå hver til sit. Vi søgte derfor efter en kvindelig parterapeut med erfaring. Ulla viste sig at være et GODT valg. Hun er god til at lytte og har en god empati. Hun er professionel og hendes værktøjskasse er i orden. Kombineret med hendes erfaring, er hun en god facilitator til at få problemerne frem i lyset og bringe ting fra værktøjskassen i spil til at behandle og løse problemerne. Sessionerne hos Ulla har ikke kun gjort os klogere på os selv, men har også givet os værktøjer til at forstå mennesker og deres handlinger. Hun fremstår upartisk overfor de deltagende parter, og får spurgt ind til problemerne på en behagelig måde. Under sessionerne stod det hurtigt klart for os begge, at vi ikke ønskede at gå fra hinanden, fordi der stadig er ting imellem os som gør, at vi elsker hinanden – vi havde brug for hjælp til at se det og blive bekræftet heri. På sessionerne blev der også grædt nogle tårer fordi man oplever, hvad ens partner betyder for en, når man sidder og fortæller om forskellige ting under terapien. Vi kan derfor kun give Ulla de varmeste anbefalinger, hvis man har problemer i forholdet og ønsker hjælp, og vil takke for den hjælp vi har fået, da den har stor betydning for os. – Jimmy Skallerup