Ulla Drabæk

Certificeret Psykoterapeut

Sammen arbejder vi på at du finder nye handlemuligheder, der skaber en større balance og glæde i livet.

Uddannelse

 • 2001: Certificeret psykoterapeut og familieterapeut fra SIF.
  www.sif-udd.dk
  Uddannelsen er 4-årig, er en overbygning på relevant grunduddannelse af mindst 3 års varighed, og lever op til de fælleseuropæiske krav for psykoterapeuter.

 • 2004: Choktraume-terapeut fra Bodynamic
  www.bodynamic.dk

 • 2005: Afsluttet 3-årigt Marte Meo forløb

 • 2007: 1-årigt kognitiv terapeutisk uddannelsesforløb

 • 2015: 1-årig neuroaffektiv psykoterapeutisk efteruddannelse v. Susan Hart og Marianne Bentzen

 • 2019: Påbegyndt 3-årig efteruddannelse i Relationel Traumeterapi ved Merete Brantbjerg.

Løbende supervision & selvudvikling

 • 2019 – : Fortløbende supervisionsgruppe v/Merethe Brandbjerg

 • 2013 – : Fortløbende kurser og retræter ved Madhurima Rigtrug

 • 2010 – 2017 : Supervision og forddybelsesgruppe ved Marianne Bentzen, Jens Erik Rissom, Neel Fasting, Helen Gamborg og Madhurima Rigtrup.

 • Fortløbende individuel supervision gennem 20 år.

 • “Energigruppe” gennem 5 år hos Mette Knudsen

Mindre kurser indenfor bl.a. følgende områder

 • 2018: Psykomotorik – nærvær og resonans. Merete Brandtbjerg.

 • 2017: Arousal tilstande og følelser. Merete Brandtbjerg.

 • 2016: EFT Parterapi. EFT står for EmotionsFokuseret Terapi for par, og handler om hvordan man knytter bånd, og hvad der skaber forandring i terapi. Jette Simon.

 • 2009: PREP-leder. PREP står for Praktiske Redskaber til Engagerede Parforhold. Center for familieudvikling.

 • Løbende fra 2004: Parterapi og sexologi, Børne- og unge-terapi, Skam, Værdighed og samhørighed, Relation i terapi, Sorg og tab, Traumer, Døende og pårørende, Sekundær traumatisering, Mindfulness, Medmenneskelighed og medfølelse i praksis, Psykiatri, Supervision.

Anden erfaring

 • Har siden 2009 afholdt PREP-kurser i Roskilde og København.

 • Arbejdet på familiecenter i Greve og Albertslund med familieproblematikker, 2000 – 2007.

 • Konsulentbistand og supervision af forskellige faggrupper (sundhedsplejere, sagsbehandlere, lærere og pædagoger)

 • Terapi med tolk for flygtninge og indvandrere.

 • Familieterapi i etniske minoritetsfamilier.

 • Gruppe-terapi for mødre med særlige problemetikker.

 • Undervisning og supervision af pædagoger i daginstitutioner.

 • Børn- og Unge-grupper i Børns Vilkår omkring sorg og tab ved dødsfald, skilsmisse.

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening, 2011 – 2013.

 • Arrangeret kurser og efteruddannelser i Dansk Psykoterapeutforening fra 2008 – 2015, formand forudvalget fra 2011 – 2015.

MINE ANMELDELSER

Sammen arbejder vi på at du finder nye handlemuligheder, der skaber en større balance og glæde i livet.

KONSULTATION

Telefontid mandag til torsdag fra 12.00-12.30.
Åbningstid mandag til torsdag fra 09:00 - 17:30
Åbningstid fredag fra 09:00 - 15:30

Skype-konsultation:
udrabaek

Klinik i Roskilde